Seeking extra hokey, super twang country guitar sound